ارسال پیام


شبکه های اجتماعی

اطلاعات تماس

مرکزی : ۶۶۶۲۲۷۴۶ – ۶۶۲۴۱۹۲۲

محدوده غرب : ۴۴۵۶۹۴۰۱ – ۴۴۵۶۹۴۰۲

محدوده شمال : ۲۲۶۵۰۱۷۸ – ۲۲۶۵۰۱۷۹

مستقیم کارخانه : ۵۵۲۹۱۳۹۱

ایمیل : info@shirincarpet.com

همین حالا تماس بگیرید